Generalforsamling

Onsdag den 28. februar kl. 19.30 i Kulturhus Fjorden - mødelokale 3


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse & suppleant
På valg er: Anne Marie Pedersen,
Sara Hanghøj og Ib Solvang
Nuværende suppleant er: Ulla Due
7. Valg af revisor
På valg er: Anne Valsøe
8. Eventuelt