Du har {{cart.length}} hold i kurven

Foreningens historie

Billedet er fra 1920-erne og taget foran trappen til 1901-fløjen på Kerteminde Byskole. Det viser børnene i Snitteskolen med deres to lærere. Til venstre maler Lange og til højre snedker Bom.

Kjerteminde Snitteskole oprettedes i 1876 og i 1880 stiftedes Kjerteminde Husflidsforening bag skolen.
Formand og initiativtager var købmand Hans Christensen.
Snitteskolen kørte udelukkende med børn i forskellige husflidsfag.
Skolen havde svære økonomiske kår og fik årlige tilskud på 100 kr. fra Kjerteminde Kommune og 50 kr. fra Odense amts Skolefond.
Fra 1922 fik foreningen årlige midler fra Lensgreve Ahlefeldt-Laurvigens Legat.

Foreningens aktiviteter ebbede ud omkring fra omkring 1948.

Husflidsinspektør J.E.Larsen forsøgte at genstarte fra 1964 i en kortere periode.

Da der kom lørdagsfri i skolerne satte konsulent Ib Solvang ind med kurser for børn. Der var i et par år 10 hold + et hold for børn og voksne sammen.

På denne baggrund genstiftedes Kerteminde Husflidsforening i 1972.
I dag er foreningens navn: Kerteminde Husflid                                  

 

KONTAKT


Kerteminde Husflid
Hyrdevej 114
5300 Kerteminde

Skoleleder: Ib Solvang

Telefon: 2341 0417

Mail: kerteminde@husflid.dk

CVR: 10 24 46 09

Formand Sara Hanghøj, 2235 3345, sarahanghoej@live.dk


Medlem af Fora